Hakkımda

20 Years Caring About You

Dr. Ceyda Hayretdağ

Adı Ceyda Soyadı Hayretdağ
Doğ.Yeri Bergama Doğ.Tar. 1977
Uyruğu TC Adres Üsküdar / İstanbul
Email info@drceydahayretdagklinigi.com

 

Telefon 0505 757 31 23

05419429001

Öğrenim Dönemi Tür Üniversite Eğitim Alanı
2008-2014 Tıpta uzmanlık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

 

2001-2004 Tıpta uzmanlık Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
1994-2000 Doktor Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp

 

1991-1997 Lise İzmir kız Lisesi
Süre (Yıl – Yıl) Görevi Bölüm / AD Kurum
  2017- Halen Yrd.Doç.Dr. Anatomi Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 
  2016-2017

 

Uzm.Dr. Nöroloji Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2014-2016 Uzm.Dr Nöroloji Vakfıkebir Devlet Hastanesi
  22.05.2014-16.06.2014 Uzm.Dr Nöroloji Kırıkhan Devlet Hastanesi
  2008-2014 Araştırma Görevlisi Nöroloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2006-2008 Yrd. Doçent Dr. Anatomi Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi
  2004-2006 Uzm.Dr Anatomi Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi
  2001-2004 Araştırma Görevlisi Anatomi Celal Bayar üniversitesi Tıp Fakültesi
  1994-2000 Doktor Tıp Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi
1)      Proje No:Tıp 2005-041 Sıçan beyninde fokal iskeminin matriks metalloproteinaz ve ekstraselüler matrix proteinlerinin dağılımlarına etkisinin immunohistokimyasal yöntemle dğerlendirilmesi.

M.C.B.Ü Tıp Fak. BAP   Araştırmacı     (Proje tamamlandı)

2)      Proje No: Tıp 2005-021 Albino sıçanlarda perinatal dönemde antiandrojenik faktörlerin corpus callosum’daki sinir lifi dağılımına etkisi.

M.C.B.Ü Tıp fak. BAP  Araştırmacı      (Proje tamamlandı)

3)      Proje No: 2017/032 Otizm Etiyolojisinden Sorumlu Genetik Değişimlerin, Ikizlerde Tüm Ekzom ve Array Çalışmasıyla Belirlenmesi.
SBÜ BAP  Yürütücü        (Proje tamamlandı)
4)      Proje No: 2019/028 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan İkizlerde Kopya Sayısı Değişikliklerinin Vitamin D Reseptörü ile İlişkisinin Araştırılması
SBÜ BAP  Araştırmacı   (Proje devam ediyor)
5)      Proje No: 2019/049 Çocukluk çağı epileptik ensefalopatilerde deregüle miRNA’ların tespiti ve validasyonu.
SBÜ BAP  Araştırmacı   (Proje devam ediyor)
6)      Proje Başvuru No: 1059B191802017   Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan çocuklarda, beynin yapısal ve fonksiyonel bağlantılarının MRI ve rsfMRI ile gösterilmesi TÜBİTAK 2219  Yürütücü (Başvuru)

A-1) ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

1.                 Ors CH, Karaman HIO. Investigation of auditory potentials and cognitive impairment in premenstrual syndrome. Neurol Sci. 2018 Mar;39(3):503-508. doi:10.1007/s10072-017-3233-x. Epub 2018 Jan 5. PubMed PMID: 29305663.

2.                 Ozkan A, Ors CH, Kosar S, Ozisik Karaman HI. Parotid Abscess with Involvement of Facial Nerve Branches. J Coll Physicians Surg Pak. 2015 Aug;25(8):613-4. doi:08.2015/JCPSP.613614. PubMed PMID: 26305311.

3.                 Tekeli H, Koçoğlu H, Alan C, Tavşanlı ME, Yaşar H, Malkoç E, Kendirli MT, Örs CH, Ersay AR, Karaman HI. Is cognitive processing affected in adults with hypospadias?: P300 study. Open Med (Wars). 2015 Oct 26;10(1):359-363. doi:10.1515/med-2015-0059. eCollection 2015. PubMed PMID: 28352719; PubMed Central PMCID: PMC5368850.

4.                 Degirmenci Y, Ors CH, Yilmaz Y, Karaman HI. Isolated lingual dystonia induced by speaking: a rare form of focal dystonia. Acta Neurol Belg. 2011 Dec;111(4):360-1. PubMed PMID: 22368983.

5.                 Tatlisumak E, Inan S, Asirdizer M, Apaydin N, Hayretdag C, Kose C, Tekdemir I.Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view. Am J Forensic Med Pathol. 2009 Mar;30(1):26-31. doi: 10.1097/PAF.0b013e3181873c32. PubMed PMID:19237849.

 1. Varol T, Iyem C, Cezayirli E, Erturk M, Kayalioglu G, Hayretdag C. Comparative

morphometry of the lower lumbar vertebrae: osteometry in dry bones and computed tomography images of patients with and without low back pain. J Int Med Res. 2006

May-Jun;34(3):316-30. PubMed PMID: 16866027.

 

 

A-2) ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ OLGU SUNUMLARI

 

7.                 Coskunpinar E, Atici SZ, Hayretdag Ors C, Gorken B, Kurtaran H, Kosif HR, Dundar and Enver N. Personalized Medicine in the Otorhinolaryngology. Austin J Otolaryngol. 2018; 5(1): 1101 ISSN : 2473-0645

8.                 Ozkan A, Ors CH, Kosar S, Ozisik Karaman HI. Parotid Abscess with Involvement of Facial Nerve Branches. J Coll Physicians Surg Pak. 2015 Aug;25(8):613-4. doi:08.2015/JCPSP.613614. PubMed PMID: 26305311.

 

 1. Şen H.M,Yilmaz Y, Hayretdağ Örs C, Özişik Karaman Hİ. Case of Cytomegalovirus İnfection Causing İsolated Oculomotor Nerve Palsy. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014;5 (suppl3): 355-6

 

B-1) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

 1. Ceyda HAYRETDAĞ , Ender M. COŞKUNPINAR. Stem Cells and Regenerative Medicine. Turk J Immunol 2019; 7(1):11−16 https://doi.org/10.25002/tji.2019.856

 

 1. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS , Necip Ozan TİRYAKİOĞLU, Tuncay VAROL. Examination of Age Related Volume Changes in Brain by Magnetic Resonance Imaging Method. IGUSABDER, 5 (2018): 407-420

 

 

 1. Burçin ERKAL, Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Sevgi KALKANLI TAŞ, Nisa Begüm ERDOĞAN, Arzum ŞAMLI, Ender COŞKUNPINAR. Kanser Aşılarının İmmünoterapötik Açıdan Değerlendirilmesi. İzlek, 2018; 1(1): 1-11

 

 1. Ender Coskunpinar, Çagla Tarim, Ceyda Hayretdag Ors, Ilkim Dincol, Noor Muhammad Makhdomi, Mohamed Niang, Pınar Yıldız. Patient-oriented application of new monoclonal antibodies for severe asthma. Turkish Journal of Immunology, Accepted. Sep 2018

 

 1. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Ender COŞKUNPINAR, Mehmet Umut EVCİ, Zabihullah ERGİN, Hakan CEYRAN, Ali Can HATEMİ. The Impact Of Personalized Medicine In the Treatment Of V S Ds To Evaluate the Accuracy Of Surgery Via 3 D Printed Hearts. Koşuyolu Heart Journal. Accepted 20 September,

 

 1. Ender COSKUNPINAR, Fagan ISLAMZADE, Elif Pelin YILMAZ, Ceyda HAYRETDAG ORS, Huseyin ADAK, Ahmet YESILTEPE, Seyithan TURKSOYLU, Ahmet Cem DURAL. The Importance of Fecal Transplantation in Personalized Medicine. Bezmialem Science, 2017  DOI: 10.14235/bs.2017.1997

 

 1. Değirmenci Y, Hayretdağ Örs C, Yilmaz Y, Özişik Karaman Hİ. B12 Vitamini Eksikliğinde Görsel Uyandirilmiş Potansiyeller: Ön Çalişma Sonuçlari. Journal of İnonu University Medical Faculty, 2012, 19(2):96-9.

 

 1. Varol T, Tuğlu Mİ, Vatansever S, Cezayirli E, Tatlisumak E, Hayretdağ C. Yüksek Yerçekimi Koşullarinin Yenidoğan Rat Beyin Gelişimine Etkisinin Stereolojik, Morfolojik Ve Histokimyasal Açidan İncelenmesi. Ege Tip Dergisi, 2004, 43(3):143-150.

 

B-2) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ OLGU SUNUMLARI

 

 1. Yıldız DEĞİRMENCİ, Şenol KOBAK, Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Handan ÖZİŞİK KARAMAN. Sistemik Lupus Eritematöz Hastasinda Melkersson-Rosenthal Sendromu: Nadir Bir Komorbidite. Turk J Rheumatol 2012;27(4):258-261.

 

 1. Değirmenci Y, Yılmaz Y, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman Hİ. Okskarbazepin Kullanımına Bağlı Ağır Hiponatremi Olgusu. Epilepsi 2011;17(2):58-60.

 

 1. Ömür D, Oğuzalp H, Uyan B, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman H. Propofolun neden olduğu nöbet benzeri aktivite. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2010; 38(Ek sayi 1):127

 

 

C-1) ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA TAM METNİ BASILAN BİLDİRİLER

 

 1. Mehmet Umut Evci, Ender Coskunpinar, Sevval Berfin Topkara, Zabihullah Erkin, Ceyda Hayretdag Ors, Ali Can Hatemi. The Impact of Personalized Medicine in the Treatment of VSDs to Evaluate the Accuracy of Surgery via 3D Printed Hearts. (Oral presentation). Maltepe University, International Student Congress, May 8-9, 2017 Istanbul/ Turkey

 

 1. Varol, İ. Tuğlu, E. Cezayirli, K.Vural, C. Hayretdag, K.Ozbilgin. Metabolic and cellular consequences of preconditioning and transient global ischemia on normotensive and l-name induced  hypertensive rats. 4th Asian-Pacific İnternational Congress Of Anatomists, 7-10 September 2005, Kuşadasi/Turkey

 

 1. Cezayirli, C.Hayretdag, T. Varol. İmaging anatomy of the trigeminal nerve. 4th Asian-Pacific İnternational Congress Of Anatomists, 7-10 September 2005, Kuşadasi/Turkey

 

 1. Cezayirli, C.Hayretdag, T. Varol. W. Bimson. Surgical  and radiologic  anatomy of the posterior cruciate ligament and posterolateral  and posteromedial corners of the knee. 4th Asian-Pacific İnternational Congress Of Anatomists, 7-10 September 2005, Kuşadasi/Turkey

 

 1. İ.Tuglu, S.Cillaker, Hayretdag, T.Varol. Histologic changes and protective effect of ischemic preconditioning on retinal damage of global ischemia-reperfusion injury in rats. 4th Asian-Pacific İnternational Congress Of Anatomists, 7-10 September 2005, Kuşadasi/Turkey

 

C-2) ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA TAM METNİ BASILAN BİLDİRİLER

 

 1. Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman H . Premenstrual sendromda işitsel olaya ilişkin potansiyeller ile bilişsel bozukluğun araştırılması. (Sözel Sunum), Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya

 

 1. Ömür D, Oğuzalp H, Uyan B, Hayretdağ Örs C, Özişik Karaman H. Propofolun neden olduğu nöbet benzeri aktivite. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2010; 38(Ek sayi 1):127

 

 1. Zateri C, Değirmenci Y, Hayretdağ Örs C, Karatağ O, Üretmen Göl S, Yılmaz H, Özışık H. Romatoid artrit ve multipl sklerozun birlikte görüldüğü bir olguda nadir bir komplikasyon: Aşil tendon rüptürü. İV. Türk Romatoloji Kongresi 2010, 7-11 Nisan, Antalya.

 

 1. Cezayirli E, Kirci Ç, Örs C,Varol T, Broca Sahasindaki Sulkus Varyasyonları ve Planum Temporale ile ilişkisi, 11. Ulusal Anatomi kongresi, 26-29 Ekim 2007 Edirne

 

 1. Cezayirli E, Kirci Ç, Örs C,Varol T, Liliequist Membraninin Radyolojik Anatomisi, 11. Ulusal Anatomi kongresi, 26-29 Ekim 2007 Edirne

 

 1. Tatlisumak E, İnan S, Cömert A, Köse C, Hayretdağ C, Tekdemir İ, Rat Beyninde Daimi Fokal İskeminin Erken Evrelerinde Kan Beyin Bariyerindeki Yapisal Değişiklikler11. Ulusal Anatomi kongresi, 26-29 Ekim 2007 Edirne

 

 1. Kirci C, Cezayirli E, Örs C, Varol T, Sulcus Precentralis’deki Biyolojik Varyasyonlar, 11. Ulusal Anatomi kongresi, 26-29 Ekim 2007 Edirne

 

 1. Varol T, Tuğlu Mİ, Kayalioğlu G, Cezayirli E, Örs CH,Ertürk M, Global İskemiye Bağli Metabolik Değişikliklerin Medulla Spinalis’e Etkisi, 11. Ulusal Anatomi kongresi, 26-29 Ekim 2007 Edirne

 

 1. Tatlisumak E, İnan S, Cömert A, Köse C, Hayretdag C, İmmunolocalisation of MMP-2, MMP-3 and MMP-9 during The Early Stages of Focal Brain İschemia in Rats, 5th National Congress Of Neuroscience Zonguldak_Turkey, April 10-14, 2006

 

 1. Cezayirli E, Hayretdağ C, Kirci C, Yetişmiş M, Varol T, Parcellation of the Orbital-frontal Cortical Subfields and Their Relationship to Attention/Concentration, 10th National Congress of Anatomy, September 6-10,2006, Bodrum-Turkey

 

 1. Cezayirli E, Güngör K, Hayretdağ C, Tok İO, Varol T, High Resolution MR Assesments of the Eye in Glaucoma, 10th National Congress of Anatomy, September 6-10,2006, Bodrum-Turkey
 • Anatomi Ders Notları (Sağlık Yüksek Okulları İçin ) Manisa, 2003

EDITORIAL BOARD ÜYELİKLERİ

 1. E-CRONICON  EC Neurology,  32, 19-21 Crawford Street London W1H 1PJ United Kingdom, Contact: +44 20 3769 9658
  E-mail: info@ecronicon.co.uk https://www.ecronicon.com/neurology.php
 1. Jacobs Journal of Neurology and Neuroscience (ISSN 2376-9408) 9600 Great Hills Trail # 150 W Austin, Texas 78759 ( Travis County ) E-mail : info@jacobspublishers.com Phone : 512-400-0398 
 1. Peertechz Journal of Biological Research and Development, Aravind M, Journal Manager Editorial Office, Peertechz # 14-1-90/381, Gayatri Nagar Japagathi Hills, near Hi-Tech city Hyderabad – 500 018, T.G, India Tel: +91 40 23833479 E-mail: biological@peertechz.com 

DERNEK ÜYELİKLERİ

 1. Türk Anatomi Derneği
 2. Türk Nöroloji Derneği
 3. Türk Beyin Damar Hastalıkları derneği
 4. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
Akademik yıl Dersin Adı Haftalık Saat   Öğrenci Sayısı
Teorik Uyg. Lab.
2016-2017 SHMYO Anatomi 157
2016-2017 (TIP Fakültesi) Anatomi 82
2016-2017 (TIP Fakültesi) Anatomi 43
2016-2017 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fizyoterapi) Anatomi 112
2016-2017  Hemşirelik Fakültesi (Hemşirelik) Anatomi 88
2016-2017 SBE Lisansüstü Anatomi 2
2017-2018 (TIP Fakültesi) Anatomi 116
2017-2018 SMYO-Elektrofizyoloji EMG-1

EMG-2

35

35

2018-2019 (TIP Fakültesi) Anatomi 160
2018-2019 (Yaşam Bilimleri Fakültesi) Anatomi 56
WhatsApp chat